Sign In
Help
PH - dengang og nu -AUDIO PODCAST-
Most Popular

PH - dengang og nu -AUDIO PODCAST-

AUDIOPODCAST
Poul Henningsen dengang og nu - lysmageren i nyt lys. Kulturkritikeren og multikunstneren Poul Henningsen figurerer
stadig livligt i debatten, men ofte som skræmmebillede på en udefineret
’kulturradikalisme’. Han er en mand alle har meninger om,
tit på tredje hånd, hans ideer er delvis skjult af fordomme og uvidenhed,
men der er også reel uenighed om ham. Dette seminar vil
diskutere åbent og kritisk hvad han står for, og hvilken indflydelse
han har haft på dansk livsform og bevidsthed.
Seminaret vil over 12 torsdage bringe fagfolk i debat med hinanden
og med publikum for at afklare PH’s indsats og betydning. De
indkaldte kendere kommer fra historie, kunst-, teater-, arkitekturog
designhistorie, litteratur-, sprog-, film- og medievidenskab,
kvindeforskning, jura, teologi, medicin samt fra medierne og det
politiske liv. De enkelte torsdage vil behandle PH’s idéhistoriske
placering, PH som kritiker og lyriker, hans forhold til lys, arkitektur,
byplanlægning og naturfredning, til revy og jazz, slaget om
Danmarksfilmen 1935, hans kultur-, radio-, tv-kritik, hans forhold
til retsopgør og flygtningedebat 1945-47, til seksualitet, kropskultur
og kvindesag, til arbejderbevægelse, kommunisme og konservatisme,
til reklame og forbrugerkritik. Ved tre arrangementer er
indlagt sang og musik fra PH’s repertoire, og vi slutter med en paneldiskussion
om PH, folkelighed, frisind og arven fra ham, med
repræsentanter for flere kulturpolitiske positioner.
I lighed med de tidligere forelæsningsrækker Den kulturradikale
udfordring (2000) og Det stadig moderne gennembrud (2002) er
seminaret lagt som gå-hjem-arrangementer på et tidspunkt og på
en central adresse der skulle være bekvem for mange. Der er fri
adgang for alle – så længe der er plads.
Feedback
Most Popular
Nothing is found...

You might also like