Sign In
Help
Most Popular

Musiq 1 - Slovakia

Musiq 1 - Slovakia
musiq1.TV – hudobná televízia v československom mediálnom priestore, je zaujímavá nielen pre divákov, ale aj tvorcov - hudobníkov, režisérov, animátorov, grafikov a ostatných kreatívnych a aktívnych ľudí. musiq1 mapuje domácu scénu. Stálice, aj novú krv
Feedback
List View
Most Popular
No Categories Assigned